Oferta

Oferta - Archaz

Jako zespół doświadczonych architektów zapewniamy kompleksową opiekę nad projektem: od przygotowania koncepcji, otrzymania odpowiednich pozwoleń budowlanych, przez konsultacje prawno-administracyjne, aż do koordynacji procesu inwestycyjnego. Pracując z naszymi Klientami, zajmujemy się aspektami architektury mieszkalnej, szeroko zakrojonej użyteczności publicznej, aranżacją wnętrz, adaptacją pomieszczeń czy zagospodarowaniem terenu działek i nieruchomości, również w celach przemysłowych. Projektujemy również budynki wielorodzinne, które są jednym z najczęściej występujących elementów zabudowy miejskiej. Warto wspomnieć również o przeprowadzaniu przez nasze biuro inwentaryzacji mieszkań i całych budynków. Działamy w wielu miastach województwa śląskiego, między innymi w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Jaworznie, Sosnowcu i Będzinie, a także w województwach małopolskim, opolskim i mazowieckim.

Oferujemy:

 • uzyskiwanie wszelkich niezbędnych dokumentów i ich analiza pod kątem warunków i możliwości realizacji inwestycji,
 • uzyskiwanie decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • prowadzenie prac inwentaryzacyjno-projektowych przy adaptacjach oraz modernizacjach obiektów istniejących,
 • tworzenie wielobranżowych koncepcji architektonicznych,
 • kompleksowe i wielobranżowe opracowanie dokumentacji projektowej (budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, użyteczności publicznej,
 • produkcyjne, magazynowe),
 • projekty i aranżacje wnętrz
 • inwentaryzacje lokali i budynków,
 • adaptacje gotowych projektów,
 • projekty zagospodarowania działek,
 • projekty podziałów nieruchomości,
 • bilanse terenów,
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego,
 • doradztwo prawno-administracyjne (od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy po uzyskanie pozwolenia na budowę).
 • inwentaryzacje lokali i budynków.