Oferta

Oferujemy:

 • uzyskiwanie wszelkich niezbędnych dokumentów i ich analiza pod kątem warunków i możliwości realizacji inwestycji,
 • uzyskiwanie decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • prowadzenie prac inwentaryzacyjno-projektowych przy adaptacjach oraz modernizacjach obiektów istniejących,
 • tworzenie wielobranżowych koncepcji architektonicznych,
 • kompleksowe i wielobranżowe opracowanie dokumentacji projektowej (budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, użyteczności publicznej,
 • produkcyjne, magazynowe),
 • projekty i aranżacje wnętrz
 • inwentaryzacje lokali i budynków,
 • adaptacje gotowych projektów,
 • projekty zagospodarowania działek,
 • projekty podziałów nieruchomości,
 • bilanse terenów,
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego,
 • doradztwo prawno-administracyjne (od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy po uzyskanie pozwolenia na budowę),
 • inwentaryzacje lokali i budynków.